Reportáže

Periférne centrá v Hangári je retrospektívou, ktorej cieľom je ukázať časť akcií zorganizovaných Andrejom Poliakom a Jánom Kostolanským v rokoch 2009 až 2011.Počas tohto obdobia zorganizovali14 umeleckých stretnutí v rôznych slovenských obciach s cieľom zasiahnuť do vidieckeho prostredia. Tento experiment bol vzájomným a nepretržitým dialógom medzi umelcami a obyvateľmi obcí, ktorý vyústil do tvorivého procesu a vzniknutých diel, z ktorých je pre verejnosť zostavená výstava v Bratislave.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)