Dějiny kurátorství současného umění

Historička umění a kurátorka Pavlína Morganová v současnosti působí na Akademii výtvarných umění v Praze, na tamní katedře dějin umění a Vědeckovýzkumném pracovišti.Je autorkou knihy Akční umění a podílela se na přípravě antologií České umění 1938-1989 – programy, kritické texty, dokumenty a České umění 1980-2010 – Texty a dokumenty.
V roce 2005 Pavlína Morganová kurátorsky připravila výstavu Insiders. Měla mapovat tehdy nejmladší generaci umělců, jež vstupovala na scénu kolem poloviny 90. let. Zastoupeni na ní byli mezi jinými Ján Mančuška, Zbyněk Baladrán, Alena Kotzmanová, Jan Nálevka nebo Pavel Ryška. Nejen v souvislosti s přípravou této výstavy zdůraznila Morganová specifičnost svého kurátorského přístupu. Ačkoli šlo o velmi současný materiál, pokoušela se s ním nakládat uměleckohistorickým způsobem. Výstava byla výstupem dlouhodobější badatelské práce. Vedle toho, že kurátorka vyzdvihla insiderské fungování umělecké scény, pokusila se vymezit tvorbu „mladých“ i na základě sdílených formálních kvalit. Co mělo „nenápadnou generaci“ spojovat, byla „rukodělná zručnost, levné materiály – jakési ušlechtilé kutilství“. Právě tato stylová charakteristika se ukázala být kontroverzní, a to i z pohledu některých vystavených umělců.
V roce 2007 Pavlína Morganová mapovala síť vazeb na domácí umělecké scéně prostřednictvím projektu Artscape. Na počátku oslovila několik mladých autorů s tím, aby jmenovali pět současných českých umělců klíčových pro kontext jejich práce, ti jmenovaní pak byli dále oslovováni… Výsledek Morganová prezentovala prostřednictvím interaktivní java aplikace na za tím účelem zřízených webových stránkách (www.artscape.cz).
Loni (2012) připravila Pavlína Morganová výstavu Začátek století. Ta měla nabídnout reprezentativní obraz „českého umění prvního desetiletí 21. století“ regionálnímu, s podobami současného umění málo obeznámenému publiku. Právě zdůrazněním její osvětové funkce reagovala kurátorka na kritiku, že přehlídka představila málo nového.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)