Výstavy

Medzinárodná porota vyberá z prihlášok za každú krajinu 10 umelcov a ich diela, ktoré budú prezentované počas Večera nominovaných. Za Slovensko sa víťazmi stali Zuzana Žabková a Marcel Mališ, ktorý budú svoje diela prezentovať aj na výstave v Essl Museum súčasného umenia v Rakúsku spolu s dielami umelcov z každej krajiny.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)