Výstavy

Názov výstavy je latinským ekvivalentom slova SPASENÉ. Hlavnou témou prítomnou vo všetkých dielach je vzťah jednotlivca k spoločnosti, jednotlivosti v mnohosti.Momenty vyčlenenia, ako aj zrovnoprávnenia. Radením jednej tváre k druhej sa zo zdanlivo jednoliateho davu stávajú jednotlivci, individuality.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)