Výstavy

XYZ je tvorivá ´enkláva´ Milana Tittela (1966) a Mateja Gavulu (1972). Autori vedú vzájomný dialóg od roku 1997.

Spája ich práca s matériou, ktorej vyjadrenie v posledných rokoch, popri rozvíjaní performatívneho prejavu, transformujú do podoby fotografie či videa. Vo všednosti rozpoznávajú nevšedné, ktoré abstrahujú a bez zbytočných nánosov, v čistej forme ponúkajú / posúvajú ďalej. Na výstave xy zelina odprezentujú Matej Gavula a Milan Tittel tri nové kolaboratívne projekty xyzifos (2012), Re passage (2012) a Exkurz (2012), zaznamenávajúce performatívne akty v urbánnom priestore (s participujúcim Miroslavom Csöllem). Prizvaným umelcom na výstave xy zelina je Roman Ondák (1966). Vystavené diela reagujú na momenty premiestňovania sa, zmeny kontextu / vnímania, prenikania, re-lokácie, posunu času, čakania…

Lucia Gavulová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)