Výstavy

Nikola Brabcová, absolventka ateliéru Vladimíra Skrepla, snadno střídá média, techniky i vlastní perspektivu, aby se dotkla prazákladních forem odkazujích k přírodnímu tvarosloví i organickým prvkům z moderního „techno“ světa.Strnulým pozorováním, polozapomenutím motivu nebo zakrytím svého výhledu dochází k redukované, téměř abstraktní formě a sotva tušenému významu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)