Reportáže

Výstava Frejm baj frejm II je reakciou na absenciu kurátorských projektov reflektujúcich médium animácie v dnešnej výtvarnej tvorbe alebo teoretických textov venujúcich sa tejto problematike.Jej cieľom je ukázať schopnosť média animácie reagovať na aktuálne otázky v súčasnom umení. Zároveň rozširuje festival Fest Anča o animáciu prezentovanú v galerijnom alebo verejnom priestore.

Niektoré práce sú reakciou na špecifické problémy žilinského regiónu s globálnym presahom, ako zánik textilnej továrne Slovena a súčasný fenomén automobilky KIA či životné prostredie ohrozujúca výroba polystyrénu. Autori vychádzali z výskumu siahajúceho až do histórie miestnych špecifík, napríklad obľúbeného plachtárskeho strediska na Strániku alebo takmer zaniknutej židovskej komunity, jej architektúry či športových, kultúrnych, náboženských zvykov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)