Artyčok doporučuje

Na konci roku 2012 se do konkurzu na ředitele Domu umění města Brna přihlásilo pět uchazečů. Zřizovatel této instituce, brněnský magistrát, odmítal zveřejnit jejich jména s odvoláním na zákon o ochraně osobních údajů.Novou ředitelkou byla na doporučení výběrové komise nakonec jmenována Terezie Petišková. Jedním ze dvou neúspěšných uchazečů byl dosavadní ředitel Rostislav Koryčánek; po vyhlášení výsledků byl ze své funkce předčasně odvolán. Důvody tohoto předčasného odvolání zůstaly ze strany magistrátu bez jakéhokoliv vysvětlení. Vzhledem k vyšší míře „utajení“, provázely celé výběrové řízení dohady a spekulace. Dodnes například zůstává otázkou, kdo byl oním třetím uchazečem v konkurzu.

Proti výsledkům výběrového řízení se mezi odbornou veřejností zvedla vlna nevole. Začátkem roku 2013 byla zveřejněna petice s názvem Výzva 2013, která otevřeně kritizovala tehdejší vedení města v oblasti kultury a požadovala okamžité odvolání náměstkyně primátora pro kulturu, vedoucí odboru kultury a předsedy kulturní komise. Odborná veřejnost mimo jiné požadovala zdůvodnění, proč dosavadnímu řediteli nebyl prodloužen jeho mandát. Jediným oficiálním argumentem brněnské radnice byl údajný propad v návštěvnosti. Porovnali jsme tedy přehledy roční návštěvnosti Domu umění mezi lety 2002 a 2012. Abychom však tato data mohli vzájemně porovnat, musíme nejdříve zohlednit několik změn. Na počátku funkčního období Rostislava Koryčánka probíhala rekonstrukce Domu umění a budova byla po dobu celého roku pro návštěvníky zcela uzavřena. Po znovuotveření Domu umění došlo následně ke změně metodiky ve výpočtu návštěvnosti. V období, kdy se používala starší metodika výpočtu, se počet návštěvníků násobil počtem současně probíhajících výstav, tedy dvěma resp. třemi. Navíc se celkový počet návštěvníků výstav, které spadaly do dvou kalendářních období, uváděl jak v jednom, tak v následujícím roce. Oproti tomu nová metodika již nenásobí počet návštěvníků počtem současně probíhajících výstav a data získaná na přelomu kalendářních období uvádí vždy pouze v jednom roce. Ani jeden z výše zmíněných faktů se v tabulkách městských úředníků nezohlednil. Pro náš graf návštěvnosti jsme se pokusili metodiku alespoň částečně sjednotit a proto jsme výsledky návštěvnosti od roku 2007 do roku 2012 vynásobili třemi. Touto optikou bychom pak mohli návštěvnost během funkčního období Rostislava Koryčánka označit v rámci posledních deseti let za srovnatelnou s předchozími obdobími, nebo dokonce za lehce nadprůměrnou.

Formou případové studie jsme se pokusili ukázat vzniklé nedorozumění okolo Domu umění a nastínit střet zájmů a představ mezi zvolenou politickou reprezentací a odborným vedením kulturních institucí.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)