Výstavy

Poľsko/kanadská umelkyňa Ana Rewakowicz je známa monumentálnymi interaktívnymi multimediálnymi site-specific inštaláciami, v ktorých hrajú významnú rolu procesy odohrávajúce sa v prírode. Pracuje s prírodnými prvkami ako voda, ľad, vzduch, rastliny, ako aj s efemérnymi materiálmi, s nafukovacou fóliou. Používa tieto elastické transparentné materiály, ako recyklovateľné polyméry, latex a vinyl, ktoré sú pre ňu niečo ako “druhá koža”, poukazuje nimi na zraniteľnosť, ale aj pružnosť, odolnosť ľudského tela. Ústrednými témami jej záujmu sú rast, energia, príroda, ekológia, svetlo a pohyb. Ana Rewakowicz spolupracuje na realizácii svojich objektov s rôznymi výskumnými strediskami, fyzikmi, biológmi, architektami a podobne, jej tvorba je prienikom medzi vedou, technológiami, vizuálnym umením, performance. Zaujímajú ju utópie a experiment.
Do priestoru šamorínskej synagógy umiestni interaktívnu inštaláciu Oblak/The Cloud, ktorý sa bude vznášať voľne v priestore. Použitím tenkých trubíc a malých ručných pump s jednosmernými ventilmi môžu návštevníci výstavného priestoru napĺňať skryté oddelenie v oblaku vodou z fliaš umiestnených na podlahe. Nazbieraná voda v oblaku spôsobí, že objekt začne klesať. Keď sa oblak naplní vodou, začne z neho “pršať”, objekt sa odľahčí a začne stúpať. Oblak umelkyňa vníma ako symbol vznešených ašpirácií a snov, ktoré je možné takto symbolicky, vlastným úsilím naplniť. Je i metaforou priameho vplyvu človeka na životné prostredie. Možnosť vytvorenia dažďa ponúka priamu víziu o premenlivosti atmosferických podmienok.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)