Výstavy

40. situaci v galerii Pavilon připravil Rudolf Samohejl. Výstavním projektem navázal na loňský semestr na UMPRUM, kde se snažil instalací navodit divákovy pocit něčeho povědomého a známého, například pomocí stylu rozvržení jednotlivých položek a tvarů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)