Profily

Petr Babák (nar. 1967) absolvoval v letech 1990-96 ateliér Knižní úpravy a tvorby písma (prof. Jan Solpera) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je známý svým neortodoxním přístupem k práci a chameleonovitostí, která brání ustálení nějakého na první pohled rozpoznatelného stylu. Pokud bychom měli přesto charakterizovat jisté typické rysy jeho tvorby, byl by to mj. důraz na interaktivitu ve vztahu k uživateli a také obohacování sériové výroby o prvek rukodělnosti a originality jednotlivého kusu. To dobře dokládá třeba už jeho studentský návrh písma Prkno nebo písma Řezan, Šijan a Trhan. Je autorem grafické úpravy četných knižních publikací i vizuálního stylu výstav volného umění a designu (např. Much pop and more art, Akce slovo pohyb prostor, katalogy umělců: Jan Mančuška, Tomáš Vaněk, Kateřina Šedá atd., Český filmový plakát 20. století, Deset století architektury nebo legendární výstavy Ladislav Sutnar: Praha-New York), firemní corporate identity, webových stránek (Filmová a televizní fakulta, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Institut dokumentárního filmu ad.).
V letech 1997-2002 založil společně s Tomášem Machkem Studio Machek&Babák a od roku 2003 vede vlastní grafické studio Laboratoř, ve kterém společně s několika externisty zkoumá široké prostory grafického designu. Mezi současnými projekty nalezneme např. Tranzit, Monidee, Famu, mminterier, Hippos Design, časopis Zlatý řez, Zipp, mmcité, Projektil architekti nebo hotel Metropol. V roce 2009 dokončilo studio Laboratoř rozsáhlý komplexní vizuální styl a informační systém pro Národní technickou knihovnu v Praze (2005-2009). V současné době Laboratoř společně s Chalupa architekty pracuje na vizuálním kódu zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu DC.
Od roku 2005 je vedoucím nově otevřeného ateliéru Grafický design a nová média na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterému se důvěrně říká Ostrov pokladů. Ateliérová praxe se zde nesnaží nijak vytěsňovat ani „klasická“ grafická média a směřování ateliéru je dáno přesvědčením, že pouhé řemeslo (ač je důležitým předpokladem) nestačí. Ateliér tak má být experimentálním prostorem, kde se studenti naučí riskovat a zapomenou na středoškolské poučky o správných postupech a správných výsledcích. Mottem je boj proti průměrnosti a doslovnosti a důraz na samotný proces tvorby od prvotní idey ke konečnému návrhu. Studenti jsou množstvím velmi odlišných zadání vedeni k neustálému přehodnocování již vyzkoušených metod a řešení konkrétních úkolů vždy „od nuly“. Ateliér dal impulz ke vzniku grafických buněk a projektů jako Kolektiv, Strčprstskrzkrk, Advancedesign, Okolo, Mütanta, Magio, Deep Throat, aakkforever, Very popular office, Čtvrtek, 1a2v1, Macula, Vajco a řada dalších.

Tereza Jindrová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)