Výstavy

Petr Malina je dôsledným pozorovateľom okolitého diania. Jeho prístup je striktne voyeristický.

Budúce námety svojich obrazov tajne fotografuje (najčastejšie odzadu alebo z profilu), iba výnimočne sú jeho „obete“ vedomými účastníkmi tohto procesu. Dosahuje tým istú autentickosť – proces pózovania, autoštylizácie postáv vypadáva. Koncept jeho tvorby následne pokračuje: pri selekcii fotografovaných námetov, pri vlastnej štylizácii zobrazovaného, pri potlačení alebo zvýraznení preferovaných detailov.
Výstava v Galérii Jána Koniarka predstavuje dva svety, galerijné „svety“ (interiér, exteriér) a voľné výjavy z krajiny a mestských aglomerácií. Tie sa viažu k miestam a mestám, ktoré autor navštívil a vybudoval si k nim vzťah.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)