Výstavy

Výstava predstavuje dva rôzne pohľady na spoločenské systémy založené na kolektívnom súžití. Táto téma je veľmi aktuálna práve v období, keď sa pomaly vyčerpáva postfordistický model spoločnosti a nové efektívne riešenia stále nie sú k dispozícii. Dve umelkyne z historicky veľmi odlišných krajín bývalého “západného bloku”, Talianska a Dánska (Luana Perilli *1981, Rím a Gudrun Hasle *1979, Kodaň), tu predstavujú dva odlišné prístupy, možnosti nazerania na daný stav.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)