Reportáže

Lekce výtvarné výchovy, které budou probíhat v prostoru Karlin Studios, jsou trochu odlišné, mají odlišný cíl a zřejmě také odlišný dopad. Jednotlivé hodiny jsou vedeny výtvarnými umělci, průběh lekcí je plně závislý na režii a osnovách vyučujících.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)