Profily

Fotograf Gallery vznikla na sklonku roku 2009 jako v pořadí druhá platforma občanského sdružení Fotograf 07 o. s. vydávajícího mezinárodní časopis o výtvarné fotografii Fotograf (později přibyla třetí v podobě každoročního Fotograf Festivalu). Galerie umožňuje sdružení přímo a kontinuálně stimulovat činnost na poli umělecké fotografie a reflektovat její kontexty a mediální přesahy v současném umění. V době svého vzniku byla zamýšlena jako prostor dramaturgicky spjatý s obsahem aktuálních čísel časopisu, brzy ovšem získala autonomii jako systematicky vedený výstavní prostor v čele s kurátorem. Galerie se výrazně zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění, pro kterou je nosnou zejména širší oblast fotografického myšlení, které se nemusí zhmotňovat v podobě fotografického artefaktu, ale jako způsob pohlížení a uchopování skutečnosti, případně jako základ či prostředek konceptuálních a kontextuálních operací, při níž je s fotografií nakládáno jako se specifickým vizuálním nosičem informace. 
 V programu galerie převažují samostatné výstavy převážně českých autorů mladší a mladší střední generace. Každoročně program zahrnuje alespoň jednu výstavu autora starší generace, případně ho doplňují kurátorské tématické výstavy. Od roku 2011 slouží jedna ze tří místností galerie jako samostatný výstavní prostor pro výstavy komornějšího rázu. Prostor Roomu je určen také občasným přednáškám a workshopům.
 V letech 2011 a 2012 byla kurátorkou Fotograf Gallery Edith Jeřábková. V polovině roku 2012 předala svoji pozici Jiřímu Ptáčkovi. Kurátor galerie je zodpovědný za koncepci programu, realizaci většiny výstav a výběr dalších, externích kurátorů. 
 Fotograf Gallery sídlí ve vnitrobloku domu ve Školské ulici na Praze 1 spolu s dalšími dvěma kulturními institucemi s blízkým zaměřením – Komunikačním prostorem Školská 28 a kanceláří a knihkupectvím ArtMap. V domě funguje ještě druhá fotografická galerie Leica. 
 Provoz Fotograf Gallery pravidelně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Doplňkovým zdrojem financování (galerie a časopisu) jsou průběžně připravovaná sbírková portfolia pro PPF Art, koncipovaná v návaznosti na aktuální témata jednotlivých čísel časopisu Fotograf a založená na daru fotografických souborů od oslovených autorů.

Jiří Ptáček

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)