Výstavy

Společným tématem výstavy je krajina. Srdce v názvu výstavy odkazuje na potřebu přirozenosti a citlivosti. Krajinomalba průběžně provází naši ostatní uměleckou činnost a chápeme ji jako způsob jak navázat vztah s přírodou.Daněk a Vendlová vystavují dvojice obrazů namalovaných vždy na jednom místě. Výstava tak souzní se současným aktuálním tématem přerodu vztahu člověka ke krajině. Příroda byla člověkem chápána jako nepřítel, se kterým se musí bojovat. Tento postoj byl evoluční nutnost a pomohl lidem přežít, dnes však začíná být nebezpečný. Je potřeba tento vztah změnit, přírodu pochopit a pokoušet se o lepší symbiózu místo boje.

Uprostřed výstavy je prostorová instalace Zdeňka Daňka s názvem Uprostřed. Instalace zprostředkovává magický okamžik, několik minut před západem slunce, kdy se odehrává několik zvířecích příběhů zároveň. Každý obraz ukazuje situaci z jiného úhlu a je jen součástí prostorové iluze, která se musí vytvořit divákovi v hlavě. Prostorové uspořádání má za cíl vyvolat dojem, že divák je uprostřed, že je součástí scény. Má navodit pocit ztotožnění s přírodou, jak o tom píše i zakladatel hlubinné ekologie Arne Naess. Podle jeho představy máme úzce chápanou existenci individua nahradit širším významem, který zahrnuje celé univerzum a jeho vztahy. Své zájmy tak ztotožníme se zájmy přírody, rostlin, zvířat, ba i neživých útvarů, hor a řek.

Filip Kudrnáč:

Zabývám se klasickou malbou a sochou, krajinou, portrétem a kresbou. Jde mi o udržení tradice technologie ručního klasického umění navazujícího na staré mistry a pomocí zobrazování romantických ideálů a krásy a za inspirace přírodou se pokoušet ironizovat dnešní přetechnizovaný svět a vyvažovat a doplňovat konceptualistické umění současnosti vlastním rukopisem a zjemňujícím pohledem na svět a hledáním spíše těch jeho lepších stránek… Na této výstavě mám dva moderní klasické velké figurální obrazy navazující na tradici renesance a klasicistní malby s romancí devatenáctého století, dále sérii klasických portrétů dívek provedených jemnou hladkou malbou a nakonec několik krajinomaleb, kde se soustředím na klasické vyvážení vznosné kompozice a vyvážení velké barevné škály odstínů v záři slunečního světla.

1 příspěvek k “UPROSTŘED SRDCE”

  1. Martina Hamouzová napsal13. úno. 2015:

    Video mi nejde spustit. Zkoušela jsem to na dvou počítačích a pořád nic. V čem je problém?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)