Výstavy

Výstava Dominika Langa s názvem Prostorová geometrie je druhým výstavním projektem v nově vzniklé ústecké Galerii NF. Základním rysem tohoto prostoru je vedle prezentace sevřenějších autorských projektů eliminace kurátorského aspektu ve výstavním provozu. Každý vystavující umělec má totiž za úkol vybrat dalšího umělce, kterému předá spolu s informací o nově vzniklém prostoru následný výstavní termín. Dominika Langa si vybrali iniciátoři nové galerie a zároveň první vystavující, Luděk Prošek a Eva Mráziková. Autor citlivě konstatuje umístění galerijního prostoru a prostřednictvím drobného posunutí reality revitalizuje obyčejný veřejný prostor a současně relativizuje exkluzivní prostor galerijní.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)