Profily

Galerii etc. založili umělci Jiří Skála a Jiří Franta v roce 2004 jako prostor určený především k výstavám mladých umělců.

Franta a Skála utvářeli výstavní program spolu s kurátorkou Markétou Vinglerovou až do roku 2011, kdy galerii přenechali Markétě Vinglerové. Následně se do vedení galerie zapojili Radim Langer, Tereza Stejskalová a Martin Prudil.

 

Galerie se během dosavadních devíti let své existence několikrát přestěhovala: její začátky jsou spojené se studiem Dravec Vladimíra Strejčka v Jaromírově ulici, v roce 2007 využívala prostor při galerii NoD a od podzimu 2008 ji najdeme ve stávajícím přízemním prostoru s výlohou o velikosti přibližně 11m2 v Kateřinské ulici na Praze 2.

 

Výstavní plán zahrnuje standardně osm výstav ročně, realizuje se jich ale většinou víc. Převážně jde o autorské výstavy. Představováni jsou jak umělci čeští a slovenští, tak zahraniční. Galerie etc. uspořádala výstavy řadě dnes již dobře etablovaných tvůrců v době jejich výstavních začátků (např. Anežka Hošková, Evžen Šimera, David Böhm, Mark Ther ad. ad.)

 

Ve stávajícím programovém zaměření chtějí kurátoři kontinuálně pokračovat v prezentaci začínajících tvůrců s osobitým uměleckým projevem, současně je ale jejich pozornost také věnována těm umělcům, kteří jsou v rámci aktuálního dění v centrech umělecké scény poněkud upozadění nebo pozapomenutí. Snahou galerie je utvářet a podporovat mezigenerační dialog s důrazem především na kvalitu umělců bez ohledu na aktuální trendy. Současně je prostor pravidelně věnovaný také kurátorským výstavám, které vznikají mimo stálý galerijní tým.

 

Galerie proklamuje svou roli jakožto multifunkční platformy s důrazem na teoretickou reflexi. Kromě výstav se zde odehrávají diskuse, promítání, workshopy a další akce. Kurátorský tým prohlašuje: „Galerie by měla být funkčním konfrontačním prostorem skrze přednášky, semináře nebo umělecké prezentace. Chápeme ji nejen jako laboratoř pro umělce, ale i jako výzvu k dílčím aktivitám, které mohou pojem samotného vizuálního umění překračovat a dotýkat se šířeji jiných oblastí kultury, politiky a společnosti.“

 

Tereza Jindrová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)