Reportáže

Východiskem tvorby německého umělce Andrease Wegnera je určitá sociální angažovanost zacílená na problematiku ekonomických modelů a vztahů,

která se však ve vlastních uměleckých realizacích obrací spíše ke zkoumání forem reprezentace, reprezentace jako takové. Tento rys nalezneme i u velmi působivých fotografií vystavených nyní v Ateliéru Josefa Sudka, které odkazují k moderně a moderní fotografii, čímž se připojují k velmi silnému proudu promýšlení moderny a modernity v současném umění.

Fotografie zachycující podivné geometrické objekty ze skleněných tabulek poslepovaných izolepou nás přivádějí především k samotné podstatě ukazované a fotografované věci, tedy i k podstatě fotografie. Autor vrací naši pozornost k základním otázkám umění podobně, jako to činí jeho sociálně angažované projekty.

Vendula Fremlová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)