Výstavy

Jarní výstava prací dvou autorů, kteří začali nezávisle na sobě pracovat s užitkovými materiály a kteří došli k podobně retro-ironické ikonografii. Ondřej Šumbera vytváří na levné hliníkové tácy úderné reliéfy a Petr Tejkal obrázky nedělního malíře dnešní pragmatické doby na porcelánové talíře.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)