Výstavy

Výstava Pán much je připravována uměleckou skupinou Rafani.
Kurátorem je tedy kolektiv.

Výsledek se bude nalézat v oblasti mezi konsenzem a kompromisem.
Médium jednotlivých děl není podstatné při hledání smyslu výstavy.
Důležitější je typ zobrazení, určitá inklinace.
Skladba výstavy Pán much bude i nebude určující, bude i nebude určena.
Vybrané obrazy jsou odtrženy od textů a interpretací.
Zapomeňte na Goldinga.
Pánem much není Richard Adam.
A ani umělci nejsou jeho mouchy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)