Reportáže

“Zpívající činely” v Galerii Školská 28 je interaktivní v pravém slova smyslu a proměňuje celou architekuru interiéru ve znělý hudební nástroj.

Tvoří je zvukové zdroje 4 shakerů, rozechvívajících struny horizontálně napjaté u stropu místnosti. Na strunách jsou kolmo zavěšeny struny opatřené na konci dřevěnými kolíčky na prádlo, které rozeznívají na zemi položené činely. Prostor pulzuje pro náš sluch nezaznamenatelnými hlubokými tzv. „stojícímiů zvukovými vlnami, reagujícími na těla procházejících návštěvníků. Vznikající zpětná vazba pak ovlivňuje “chování” rezonujících strun a tím i proměnlivý cinkot kvartetu činelů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)