Výstavy

Instalace „Task Dependence…“ v galerii Svit se vztahuje k několika tematickým okruhům. V popředí stojí Zippův zájem o výzkumy v oblasti psychofyziky, konkrétně ve vztahu člověka k rostlinám. Otázkou je, do jaké míry je možné „přenášet“ lidské pocity a vjemy na rostliny, které s člověkem vytvářejí symbiózu a stejně jako zvířata jsou neoddělitelnou součástí života. Na koloběh výměny organických prvků poukazuje video s prasaty, zkrmujícími biologické odpadky. Ústřední prostor instalace je věnován výzkumům různých psychických stavů jako únava, strach, melancholie a jejich vztahů ke vzniku emocí a eventuálním psychickým poruchám. Zipp realizuje ve Svitu výzkumnou laboratoř spojující dočasné akce s umělými rostlinami a hudební performance. Vystavené fotokoláže vznikly na základě performance realizované 27. listopadu 2013 se studenty uměleckých škol.

Zdeněk Felix

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)