Profily

RurArtMap je tematicky zaměřená mapa uměleckých, kulturních a ekologických organizací, aktivních ve venkovských a odlehlých oblastech, mimo hlavní kulturní centra.

Každá svým specifickým způsobem zasahuje do své krajiny, města a sociálního kontextu. Naším cílem je rozvíjet kolaborativní informační portál s interaktivní mapou. Ta prezentuje venkovské umělecké aktivity, převážně ve střední Evropě. Portálů podporujících a prezentujících umělecké aktivity v kulturních centrech existuje mnoho, ale žádný portál neinformuje o iniciativách na venkově, které jsou nezbytné pro kulturní, sociální a ekologický rozvoj regionů. Cílem RurArtMap je posílit kulturní povědomí o venkově a vytvořit prostor pro kulturní prezentace, platformu pro spolupráci a plánování činností, která by zpřístupnila umělecké a kulturní aktivity ve venkovském prostředí.Portál bude v angličtině s překlady do několika dalších jazyků.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)