Přednášky

TOTART pracují na svém projektu “Zkoumání podstaty umění ve vztahu k umění a životu” (TOTART) od konce 70. let.
Hlavním cílem projektu je pochopit umění, kritizovat ho prostřednictvím umění samotného a zkoumat hranice oddělující život a umění a možnosti a meze jejich přesahu.
Politické názory umělce však v žádném případě nejsou formovány jeho/jejími závazky vůči politické straně, ale především jeho/její tvůrčí prací a každou tvůrčí reakcí na výzvy dnešní doby.
V tomto souhlasíme s výrokem Jeana-Luca Godarda: “Netvořit politické umění, ale tvořit umění politicky”, a transformovat feministický slogan: “Umění je politika.”

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)