Přednášky

Tvorba Kryštofa Peška zaujímá pozici mezi computer-artem, generativní grafikou a videoartem.Pracuje převážně v programovacím prostředí Processing, ačkoli jeho díla mají někdy formu DVD, nebo filmu, jsou v naprosté většině založeny na otevřených algoritmech. Ty určují výslednou podobu videa formou „inteligentního“ konceptu, souboru pravidel a vazeb, který může být realizován v různých podobách. Jeho příspěvek ke konferenci představí některé formy možné interakce mezi živě generovaným obrazem, senzorickými vstupy a algoritmy v kontextu VJingu a audiovizuální performance.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)