Výstavy

Není neobvyklé pokoušet se porozumět dílu skrze osobnost jeho autora/autorky. Na základě dostupných biografických dat vytváříme schéma, v němž fakta osobního života korelují s různými aspekty tvorby. Peripetie zápolení tvůrce/tvůrkyně s látkou a formou se tak ukazují jako příběh vyrovnávání se jedince s realitou. Rozhodneme-li se pak klasifikovat a vystavit různé druhy praktik, které předcházejí vzniku uměleckého díla, třídíme a odkrýváme různé roviny proměňujícího se vztahu, jejž konkrétní osoba zaujímá ke svému světu. Přicházíme tak na spoustu zajímavostí, leckdy pikantních. Nicméně tento barvitý příběh zrodu uměleckého díla v životě tvůrce/tvůrkyně není ještě příběhem uměleckého díla samého – ukazuje naopak právě to, co se do díla nevešlo. Soustředíme-li se tedy na osobnost umělce/umělkyně, dílo se nám ztrácí. Je-li je tomu tak, potom zde mohl být předveden život jakékoli osoby, neboť umělcem/umělkyní se člověk stává až dílem.

S příchodem díla na svět získává osoba, jež jej v sobě vynosila, status umělce/umělkyně, zároveň se však ve stejném okamžiku ocitá mimo hru. Umělecké dílo je samostatná realita, uspořádaná podle vlastních pravidel, zcela jinak než realita sociálního a psychického života, v níž nadále zůstává uvězněn/a jeho tvůrce/tvůrkyně. Dílo je zdrojem specifické zkušenosti s látkou a formou, která zpětně vrhá nové světlo na žitou realitu. Na základě zkušenosti s dílem můžeme změnit svůj pohled na to, co již známe, ale také si domýšlet skutečnosti, které nám jsou skryty, jako například osobní pozadí jeho vzniku. Různé interpretace díla umožňují (re)konstruovat různé verze jeho původu, a tedy i různé popisy osoby, jež za tímto původem stála. Přitom žádný z těchto popisů není o nic víc závazný než jiný. Je-li tomu tak, pak zde mohly být předvedeny jakékoli libovolné skutečnosti, neboť nic takového jako autentickou verzi života tvůrce/tvůrkyně z díla neodvodíme.

Václav Magid

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)