Přednášky

Témata obecných pojmů „pohyblivého obrazu“ a „veřejného prostoru“ budou v příspěvku usměrňována otázkou: Jak prostředí ovlivňuje filmovou zkušenost a jak filmová událost ovlivňuje prostředí?Ptaní se po lokaci totiž neobnáší jen prostorové určení, ale zahrnuje širší socio-kulturní kontext, z něhož lze vyvodit základní estetické předpoklady, využití či potenciál. Volba projekční plochy nacházející se v konkrétním prostředí, kterou může být fasáda městské budovy, solitérní architektura v krajině, interiér galerie, divadelní scéna či hudební klub, ovlivňuje zásadním způsobem kulturní, historické a společenské ukotvení daného projektu. Přičemž „užívání“ každého takového prostředí podléhá souboru pravidel (vyřčených i nevyřčených). Odpověď na úvodní otázku tedy budeme hledat v možnostech „vyjednávání“ mezi diskurzy, jež dominují, rezonují, doznívají či jsou teprve tušit v jednotlivých prostředích.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)