Reportáže

Maľby Petra Cábockého sú nenápadnými pátraniami po nedokonalých abstraktných formách, obsahu a farebnosti. Voľne vytvárané a opakované elementy hraničia medzi ornamentom a modernistickými formami.

Východiskovým bodom pri každej maľbe je nedokonalá geometria; rôzne tvary, písmená alebo ich fragmenty vytvárajú špecifický vizuálny jazyk, ktorý evokuje neúplnosť a obmedzenosť.

Peter Cábocky ukončil v roku 2008 štúdium voľného výtvarného umenia na Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology v Dubline. Neskôr, v roku 2011 získal titul „Master in Fine Art“ na Chelsea College of Art and Design v Londýne, kde študoval maľbu pod vedením Neala Taita a Dextera Dalwooda.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)