Výstavy

Tento rok dejiny výtvarného umenia zaznamenávajú 100 výročie prvého asistovaného ready made objektu, ktorý vytvoril a ako umelecké dielo vystavil popredný predstaviteľ dadaizmu Marcel Duchamp (objekt Bicycle Wheel, 1913).

Samostatná výstava postkonceptuálneho umelca Stana Masára (*1971) v Dome umenia v Bratislave túto významnú a historicky prelomovú udalosť zmeny paradigmy umenia nielen pripomína, ale aj (ne)priamo reflektuje s odstupom jedného storočia. Výstava sumarizuje a prezentuje jeho vizuálnu tvorbu obdobia uplynulých 3 rokov s dôrazom na najnovšie, prvý krát predstavené práce najmä z oblasti objektu, inštalácie a  intermédií.
Masár patrí k mladšej strednej generácii slovenských post- a neokonceptuálnych vizuálnych umelcov, ktorých tvorba sa zameriava na reflexiu imanentného prostredia umenia, teda vychádza z reflexie jeho dejín a špecifík výstavného priestoru resp. prevádzky.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)