Přednášky

Příspěvek, který může zároveň sloužit jako úvod do problematiky fenoménu Live Cinema, sumarizuje dílčí manifesty umělců a teoretiků této oblasti v počátku tisíciletí. Analyzuje jejich diskurz a zaměřuje se na prvky jinakosti, jimiž se jejich autoři vymezují proti oblasti VJingu a expanded cinema. Dílčí teze dává do souvislosti s různým kulturně-sociálním nebo geografickým kontextem, reviduje jejich opěrná východiska a praktické uplatnění v uměleckém provozu. Rozboru jsou podrobeny texty Graysona Cooka, Duncana Whita, Mitchella Whitelaw, Petera Greenawaye, Mii Makely a dalších.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)