Výstavy

Martin Sedlák sa predstavuje svetelno-kinetickou inštaláciou Flag. V tme sap red očami návštevníka vynára svietiaca vlajúca zástava na tenkej žrdi. Autor tento predmet zbavuje tradičného významu a maže jeho identifikačné znaky (národné, občianske, neguje akúkoľvek symbolizáciu (a tým aj ideologický a politický presah), označenie príslušnosti ku krajine, štátu, skupine…

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)