Reportáže

Corpus alienum reaguje na našu socialistickú minulosť a náš súčasný postoj k nej. Kľúčovým objektom projektu je sadrový odliatok sochy Lenina, pochádzajúci z obdobia, keď v Pisztoryho paláci sídlilo Múzeum V. I. Lenina. Umelecký zásah spočíva v umiestnení reproduktorov dovnútra sochy a v jej oživení prostredníctvom kompozície vytvorenej zo zvukov manuálnej práce a dialógov dvoch robotníkov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)