Reportáže

Galéria Space, dočasne umiestnená v upravenom kontajneri na Tyršovo nábreží, prezentuje výber diel Magdy Stanovej (Travel guide, Holiday, In the shadow of photography), ktoré reagujú na povahu priestoru – mestskej pláže, na ktorú prišli jej návštevníci relaxovať, baviť sa a športovať.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)