Profily

Autorův zájem o médium analogové fotografie, jejíž „anachronické“ využití v době digitálních technologií se stalo výlučností, odkazuje k obecné tendenci techno-nostalgie, kterou můžeme přiřadit k širšímu rámci sebereflexivivních strategií současného umění. Je ovšem zjednodušující zhodnotit Kopeckého přístup k analogové fotografii jako fascinaci překonaným médiem. Nejedná se totiž o rozvzpomínání nových médií a technologií na vlastní historii, tedy o určování a prezentaci vlastní identity na základě kulturní paměti. Václav Kopecký pracuje s analogovou fotografií jako s „živým médiem“, jehož možnosti jej baví systematicky prozkoumávat. Logickým projevem tohoto přístupu je také práce v temné komoře, respektive autorské zpracování všech technologický procesů výroby fotografie. Stejně logickým projevem je zájem o sémantickou rovinu tohoto média.

Marika Kupková

http://www.vaclavkopecki.com

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)