Výstavy

Amanita design, Zdeněk Daněk a Jakub Nepraš hledají impulsy ve všech oblastech prvotní přírody, vycházejí z ní, inspirují se jejími podněty a při tvorbě „druhého světa”, „druhé přírody” ji přetvářejí v novou podobu. Doufejme, že druhá příroda nakonec nebude tou jedinou upomínkou na svůj prvotní předobraz, že jednou nebude jedinou oázou prvotního zdroje, který člověk zničil z necitelnosti, hlouposti a neopodstatněného pocitu nadřazenosti.

Druhá příroda. Pojem filozofický, potažmo sociologický (G. W. F. Hegel), označující ve svém původním smyslu lidskou kulturu obecně. Druhá příroda je tedy člověkem vytvořenou strukturou, v jejímž rámci se pohybujeme, kterou od chvíle vzniku zárodků naší civilizace spoluvytváříme a v rámci které se celý život učíme existovat.

Druhá příroda je to, co nás odděluje od bytosti výhradně biologické, to, co přesahuje naše instinkty a smysly, nově i to, co nám umožňuje vstupovat do zcela nového světa „druhé přírody” našich snů a představ. A právě virtuální prostor je pro jejich 3D zhmotnění ideální platformou.

Druhá příroda je tématem o vztahu člověka a přírody, o všech rozporech a problémech z tohoto vztahu vycházejících, ale také o úctě, pokoře a o úžasu nad principem, ze kterého jsme vzešli a k němuž se zcela přirozeně stále vztahujeme.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)