Kolektoři

Alberto di Stefano se narodil roku 1964 v Římě. Studoval na fakultě architektury římské university La Sapienza obor dějiny architektury a restaurování památek, což se stalo jeho celoživotní vášní. Roku 1985 navštívil poprvé Prahu, kam se na počátku 90. let během studia na frankfurtské universitě několikrát vrátil, aby se zde roku 1994 usadil natrvalo. Téhož roku založil společnost Itaka Reality. Hlavním zaměřením společnosti jsou renovace a obnova historických budov a konverze tzv. brownfields. Di Stefano se tak rozhodl pokračovat v tradici rodinné společnosti, která se zabývá stavbami a jejich obnovováním v Římě aktivně už od 20. let minulého století.
Už před rokem 2000 se začala formovat jeho sbírka současného umění, kterou mu pomáhal a pomáhá utvářet Eugenio Percossi, italský umělec žijící v Praze. Z jejich iniciativy vzniklo roku 2003 Centrum pro současné umění FUTURA, rozšířené následně o prostory Karlin Studios. Posláním centra je především prezentace současného umění a rozvinutí mezinárodních kontaktů prostřednictvím rezidenčních programů.
Sbírka Alberta di Stefana a Eugenia Percossiho má, vzhledem k dění na české umělecké scéně, reprezentativní charakter a je v ní zastoupena i řada zahraničních umělců, především těch, kteří vystavovali v rámci projektů centra. Sběratelé se nesoustředí na žádný typ média výlučně, jsou vedeni především osobním vkusem, nikoli obchodní hodnotou děl. Ta spoluutváří jejich životní prostor na zrekonstruovaném zámku v Třebešicích, kde je k vidění i množství specifických uměleckých instalací a realizací in situ. Zámek je z větší části přístupný veřejnosti, takže sbírka není izolovaná v privátní sféře. V současné době probíhá její první souborná katalogizace.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)