Artyčok doporučuje

Samostatná výstava Cizí vášně umělecké skupiny The Bureau of Melodramatic Research (Irina Gheorghe a Alina Popa) premiérově uvádí trilogii prací Chraň své srdce v práci (Protect Your Heart at Work, 2012), Zlatoláska. Současná alchymie (Lovegold. Contemporary Alchemy, 2013) a poslední díl, speciálně připravený pro výstavu v galerii Školská 28, Psané ve větru (Written on the Wind, 2014).

Trilogie zkoumá roli melodramatu a její klíčový element – emoce – v rámci současných společenských mechanismů. Těžištěm prací je sledování a zachycení momentu ekonomických proměn, a to v oblasti využívání emočního kapitálu v procesu výroby.** Název výstavy odkazuje ke koncepci odcizení od Karla Marxe, ale také k cizím, nadpřirozeným a nelidským formám nepřirozenosti, které se odehrávají v současné ekonomice.

Jedním z východisek pro první část trilogie, video Chraň své srdce v práci (2012, HD video, 28 min), je tzv. teorie média úspěchu (Erfolgsmedien), jež formuluje klíčovou vlastnost, potřebnou k dosažení úspěchu – mimořádnou komunikaci, která se za určitých podmínek transformuje do podoby zdárného nástroje přesvědčování. Ve videu autorek jsou to instrukce k osvojení dokonalého úsměvu. Video využívá slovník bezpečnosti práce na pracovišti a evokuje postindustriální ekonomiku, v níž je zboží nehmotné a kde vládne pocit pohody a osobního uspokojení. Práce vznikla během rezidence v Centru současného umění Zámek Ujazdowski ve Varšavě. *

Video Zlatoláska. Současná alchymie (2013, HD video, 25 min, premiéra) je v provedení pořadu o vaření, kde kosmické vaření je modelem pro dnešní (ne)materiální ekonomiku. Práce artikuluje význam lásky v oblasti, ve které společnost prahne po pozitivních ekonomických výsledcích a blahobytu. Metaforické vaření je v přeneseném slova smyslu tvorba, výchova nebo produkce; láska je kvalitativně postavena na stejnou úroveň jako zlato. „Láska je novým zlatem (Love is the new gold).“ **

Trilogii zakončuje performance Psané ve větru (work-in-progress), která využívá formátu programu předpovědi počasí. Jednou z hlavních charakteristik melodramatického žánru byl emoční náboj jeho postav vůči přírodě. Název odkazuje na proslulý film Psané ve větru Douglase Sirka z roku 1956, který je pro The Bureau of Melodramatic Research zásadním zdrojem uvažování o melodramatu jako o nástroji společenské kritiky. Instalace reviduje prvky filmu Psané ve větru v širším kontextu globálního oteplování a klimatických změn a prezentuje emoce jako cizí síly pocházející z nelidské, tak jako z nekontrolovatelné démonické posedlosti. V průběhu vernisáže si návštěvníci budou moci s Bureau promluvit o počasí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)