Okno do videoarchivu VVP AVU

Eroticky dráždivé záběry na vnadnou ženu, která dělá vše pro to, aby ji kamera nespustila z hledáčku. Nevíme, proč film vznikl, ani kdo je ta žena, ale když jej Jiří David objevil, připomněla mu Marilyn Monroe. Předtím totiž posmrtnou fotografii tohoto sex-symbolu 60. let  použil v instalaci Monogram (1992), v níž reprodukci doplňují ozvučené klozetové mísy, přehrávající píseň Happy Birthday Mr. President. Pachuť z pohledu na mrtvou herečku se ztrácí pohledem na video vzniklé o pět let později. Marilyn Monroe do života navrací její rozverná dvojnice. Zpomalená arabská hudba, doprovázející obraz, je podle Jiřího Davida „spíše jistý druh schválnosti, taková arabeska, asi jako ten fíkus, či co to je za ‚Marilyn‘ nebo jako její naivní pohyby rukou a těla“. Stejně tak může být interpretovaná jako kontrapunkt, ukazující rozpory mezi naším a muslimským pojetím ženy.

V rubrice Okno do archivu pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)