Reportáže

„per video“ (vidět, přehlížet, zrakem pronikat)
Výstava „per video“ není přehlídkou videoartu, jak by se mohlo zdát podle názvu, nýbrž partikulární sondou do historie i současnosti lidského oka, přehlídkou obrazů, objektů, fotografií a knih. Ústředním tématem expozice „per video“ je vizuální percepce skutečnosti a její vztah k poznání, s přihlédnutím k nezastupitelné roli vědy a techniky v tomto složitém vztahu. Výstava představuje vedle děl současných českých umělců také vzácné knihy z historického fondu NTK, či historické vědecko-technické přístroje ze sbírek dalších odborných institucí. Součástí expozice je například legendární čočkostroj profesora Otto Wichterleho vytvořený počátkem šedesátých let 20. století tímto světoznámým českým vědcem z dětské stavebnice Merkur, nebo renesanční vydání knihy Opticæ Thesavrvs středověkého arabského vědce Alhazena. Národní technické muzeum pro výstavu zapůjčilo historické předměty z devatenáctého století, které stály u zrodu filmu. Profesorka Adéla Matasová prezentuje rozměrnou kinetickou instalaci, která reflektuje okolní prostředí. Václav Krůček se po léta zabývá monochromní malbou. Specifikem jeho obrazů-objektů je využití odrazu světla od povrchu předmětu. Pavel Kopřiva pracuje ve spoluúpráci se špičkovými vědeckými laboratořemi a vytváří mikroskopické obrazové kompozice, které jsou viditelné pouze pod mikroskopem. Josef Daněk od osmdesátých let vytváří vlastní velmo komplikovanou quasi-vědeckou teorii lidského poznání.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)