Reportáže

Videokemp je jednodenní putovní přehlídkou současného videoartu (tedy formy současného výtvarného umění používající video jako médium), která se letos bude konat již čtvrtým rokem. Základní ideou Videokempu je prezentace videoartové tvorby netradičním způsobem v podobě stanového městečka – kempu, ve kterém jednotliví účastníci sami zakempují se svým stanem a prezentují v něm svou tvorbu. Videokemp se tradičně koná v období prázdnin, kdy jinak aktivita na pražské výtvané scéně do značné míry utichá, a nabízí letní alternativu klasickým galerijním prostorám. Videokemp je otevřený všem návštěvníkům i kolemjdoucím, kteří zde můžou nejen v příjemném prostředí shlédnout široký průřez současnou videoartovou tvorbou, ale i setkat se s jejími autory, a nabízí se zde příležitost k pootevření jinak značně izolované současné výtvarné scény vůči každému, kdo projeví zájem…

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)