Reportáže

KEBABB 13 je spoločná poprieskumová prezentácia vybraných prác študentov umeleckých škôl na Slovensku (Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)