Reportáže

Výstavní projekt je zaměřený na roli fyzického gesta a kontaktu v současné umělecké situaci. Fyzické projevy těla, symbolická gesta, náznaky akce i samotná fyzická interakce mezi jedinci patřily mezi základní vyjadřovací prostředky klasického umění. V současné umělecké tvorbě se ale objevují především v oblasti videa, performance a paralelně v oblasti současného tance. Tyto zdánlivě nejbezprostřednější prostředky mezilidské komunikace v sobě ale také nesou celou váhu historie recepce lidského těla ve vizuální kultuře.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)