Reportáže

Spontánna výstavná intervencia vo foyer Stredoslovenskej galérie reaguje na spoločenskú situáciu nedávnych týždňov. Na rastúcu nespokojnosť ľudí v spoločnosti, ktorá pred 24 rokmi povstala proti skorumpovanému socialistickému štátu, ale nemala žiadnu skutočnú víziu a tak len ustanovila prebratý model kapitálovo– parlamentného konsenzu, kde štátny aparát zaštíťuje oligarchiu a posväcuje všeobecnú privatizáciu verejného. Cieľom malej výstavnej intervencie „1848“ je dať cez konkrétne diela autorov do prehľadnej súvislosti ľahko zjednodušované vzťahy, týkajúce sa spoločnosti, od ktorej žiadame, aby bola solidárnym a rovnostárskym spoločenstvom. Reflektované témy: koncept národného štátu; nacionalizmus; zaobchádzanie so sociálne najslabšími; manipulovanie strednou vrstvou; protest; chudoba; nová idea.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)