Reportáže

Komorní výstava slovenského konceptuálního umělce i aktivního pozorovatele Rudolfa Sikory je autorským výběrem z 25 původních listů knihy pro mládež nazvané krátce O svete/About the World. Samotná kniha vznikla po výzvě k putovní zahraniční výstavě pojmenované Jiná dětská kniha/Another child book. Kniha Rudolfa Sikory O svete nemohla být v době svého vzniku v tehdejším normalizačním Československu veřejně prezentována, natož vydána. Jediný výtisk, který se podařilo propašovat do zahraničí nemohl být nikdy doručen autorovi zpět.

Soubor O svete odráží Sikorovy kosmologické, environmentální úvahy a poselství charakteristické pro jeho tvorbu v sedmdesátých letech, nalezenou vědeckou fotografii doprovází vlastními úvahami či přímými citacemi nejaktuálnějších vědeckých textů. Výrazně se v tomto provázaném cyklu uplatňují také tři sikorovské znaky: hvězda – zrození, šipka – pohyb, kříž – smrt.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)