Reportáže

Výstava predstavuje pokus o hľadanie prieniku medzi dvoma príbehmi: náboženským kresťanským mýtom a výtvarným umením v období nultých rokov. Výstava je koncipovaná z dvoch častí, ktoré sú medzi sebou voľne previazané.
Prvá časť výstavy vznikla v spolupráci s dvanástimi autormi mladej generácie. Prezentované diela boli vytvorené na podnet zadania kreatívnej úlohy vytvoriť tzv. oltár súčasnosti alebo súčasný oltár. Idea kreovania oltárov je inšpirovaná dielom Stanislava Filka (*1937), ktorý v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia realizoval sériu diel nazvaných ako Oltáre súčasnosti.
Druhá časť sa zameriava na mapovanie výtvarných diel, ktoré vedú dialóg s kresťanským náboženstvom a to prostredníctvom prisvojovania si jej ikonografie, symboliky a náboženských metafor či polemiky o cirkevno-politických vzťahoch. Výtvarné diela vybraných autorov sú usporiadané do štyroch samostatných výstavných celkov: Svätá – svätý – svätí, Ježiš v Disneylande, Iné videnie a Dedičstvo minulosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)