Reportáže

Sochařský projekt určený do Třeboně, který se vztahuje k umísťování umění do veřejného prostoru a jeho vnímání ze strany veřejnosti.

Kontext a historie místa kolem prázdného soklu v parku je zadáním k volné autorské interpretaci původní sochy Anděla Ochranitele. Všechny plánované realizace specificky pracují s pojmem sochařství a prací ve veřejném prostoru, která často představuje složité a problematické téma. Snahou projektu je umožnit studentům sochařství a začínajícím autorům zkušenost s realizací tohoto typu. Záměrem je vytvoření platformy, která umožňuje vznik nových uměleckých děl a podporuje mladé autory.

V minulém roce proběhla první část experimentálního projektu, během které vytvořil Matouš Lipus vizuální studii k následným realizacím, které budou probíhat tento rok. V horizontu příštích let by měla následovat uvažovaná realizace a umístění sochy stálého charakteru, která by adekvátně nahradila sochu původní.

První z krátkodobých realizací (autoři: Anna Hulačová a Václav Litvan) vznikla během Anifilmu.

Další sochařská realizace je plánována na podzim roku 2014.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)