Reportáže

Výstava develoop Jána Triašku referuje o každodennosti, o kritike, o negatívnych javoch spoločnosti. Nepokračuje v tradícii slovenskej moderny, ale nie je ani eklektickým, aby relativizoval tradíciu. Charakter obrazov je inovatívny, prináša svoj názor. Prezentované diela predstavujú najnovšiu tvorbu z rokov 2012 – 2013. Triaška je zaujímavým príkladom, ako neskĺznuť do slepej uličky maľby, ale práve z týchto konzervatívnych a hĺbavých podstát vyťažiť veľmi individuálnu skúsenosť.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)