Kolektoři

Bratři Zdeněk a Ivo Markovi se narodili 18. prosince 1966 ve Vyškově. Zdeněk vystudoval obor agroekologie a následně práva. Působí jako manažer v oblasti cestovního ruchu. Ivo vystudoval stomatologii a postgraduálně obor ortodoncie. Provozuje soukromou stomatologickou kliniku STOMMA a je u nás jedním z předních odborníků v oblasti ortodoncie. Zdeněk Marek začal sbírat současné umění v roce 1999, bratr Ivo se do formování sbírky zapojil v roce 2005. Klíčovou figurou pro založení sbírky i její další utváření byl umělec Milan Houser a posléze také kurátorka Marika Kupková. Dá se tedy říct, že Marek Collection nereprezentuje výsostně individuální vkus jednoho sběratele, ale je budována kolektivně a do jisté míry systematicky. Hlavní zájem sběratelů se soustředí na mladé, začínající autory. Sbírka se tedy průběžně neustále omlazuje a vydává svěděctví o energii autorů teprve vstupujících na scénu. Současně je kolekce doplňována i o novější díla těch autorů, kteří se dostali do sbírky už před lety, takže můžeme říci, že jádro sbírky v její současné podobě vytváří určitý profil generace začínající svou profesionální dráhu na sklonku 90. let. Relativně unikátní pro české prostředí je potom zájem sběratelů také o instalace, nová média a videoart – tedy takové umělecké formy, které jsou ze své podstaty hůře komodifikovatelné. Marek Collection však není ovlivněna obchodními spekulacemi, nýbrž upřímným entusiasmem vůči současnému umění a umělcům.

http://www.marekcollection.cz/

Tereza Jindrová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)