Profily

Nekomerční off space galerie Berlinskej Model byla založena v září 2011 aktivními umělci Richardem Bakešem, Danielem Vlčkem a Matoušem Mědílkem. V současnosti galerii vede Richard Bakeš a Linda Mikolášková.
Jako výstavní prostor původně sloužila obchodní místnost velká 22,5 m2, po rozšíření se výstavní prostory rozrostly na konečných 49,52 m2. Impulsem pro volbu těchto prostor byl mimořádný sociální a geografický kontext a paralela k obdobným galeriím, které se soustředí v berlínském Mitte a jsou v současnosti centrem progresivní a inteligentní kultury výtvarného umění. Původně se v galerii konaly jednodenní akce s týdenní pravidelností, v současnosti je program sestaven z několikadenních výstav (čtyři do měsíce), při nichž hraje vernisáž stále důležitou roli, neboť se zde představuje vystavující umělec také jako autor občerstvení. Výtvarné umění, hudba a gastronomie zde nejsou chápány jako vzájemně odcizené disciplíny.
Dramaturgie galerie se zaměřuje na současné české i zahraniční umění. Prezentuje především mladé a nejmladší autory, ale i etablovan tvůrce napříč médii. Klade důraz na site specific projekty vytvořené přímo pro atypické prostory Berlinskýho Modelu. Kromě galerijního provozu se spolupodílí na akci „Máme otevřeno“, kdy otevírací dobu podřizuje synchronizaci s významými kulturními událostmi v lokalitě (večer galerií v Praze 7). Další aktivitou Berlínskýho Modelu je projekt kulturních novin „Rajon.Umění nejen ve vaší čtvrti“. Berlinskej model je spoluautorem s galerií Laboratorio a M.odla.
Od svého založení galerie aktivně spolupracuje se zahraničními partnery. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a labelem Baba Vanga galerie uspořádala večer projektů Nachtbote a Thunderdrone. Na podzim 2013 se uskutečnila partnerská výměna rezidenčních umělců Berlinské galerie Neurotitan a paralelní výstava českých autorů v Berlíně. V současnosti galerii vedou Richard Bakeš a Linda Mikolášková

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)